28 februari 2023

Level 3 van Co2 footprint certificaat gehaald!

Bij Prince Fibre zijn de thema’s duurzaamheid en circulariteit belangrijk. We hebben daarom onze doelen en verbeteringen vastgesteld en deze gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-footprint.

De certificering heeft gezorgd voor meer inzicht in de uitstoot van Prince Fibre Tech. Als lid van de club van 49 (een collectief van verschillende bedrijven binnen onze industrie die als doel hebben om in 2030 49% minder uitstoot te leveren aan deze wereld) zijn we druk bezig geweest om de juiste stappen te zetten om als bedrijf het doel te bereiken om de uitstoot te verminderen.

De certificering is gedaan door TUV. De normen van deze certificering zijn hoog, het volledig in kaart brengen van de uitstoot van de gehele zakenreis, samen met scope 1 & 2 van de CO2-prestatieladder. Naast het volledig in kaart brengen van deze onderdelen is een pagina gemaakt op SKAO waarin de maatregelen zijn verwerkt.

Dit alles heeft ervoor gezorgd dat wij als bedrijf een beter inzicht hebben in de uitstoot van het bedrijf. Het heeft ons vooral veel inzicht gegeven in de mogelijke doelstelling om de uitstoot te verminderen. Vervolgens zullen wij de volgende acties ondernemen voor een meer duurzame en circulaire toekomst. Lees hier meer over de Co2-certificering.

Contact us

Make a non-binding appointment